Normál nézet


Mikor indulhatnak a rákötések?

A kivitelezés jelenleg még folyamatban van, csak azután lehet az érintett háztartásoknak rákötni a megépült, és műszakilag átadott csatornahálózatra, amint arról a Víziközmű Társulattól személyre szóló hivatalos levélben az ingatlan tulajdonosa értesítést kapott. A rákötés műszaki előírásairól és a kapcsolódó tudnivalókról az érintett lakosság írásban tájékoztatót fog kapni.

Ingatlantulajdonosnak mi a teendői a rákötés érdekében?

A kivitelező cég minden újonnan bekötendő ingatlan telekhatárán belül 1 méterrel bekötőcsonkot épített ki. A házi csatornakivezetést nem szabad azonnal rákötni a hálózatra, hanem meg kell várni a Víziközmű Társulattól személyre szóló hivatalos értesítése megérkezzen. A házi szennyvízhálózat kiépítése, és a rákötés végrehajtása az ingatlantulajdonosok feladata és felelőssége.

Ki végezheti a házi szennyvízhálózat kiépítését?

Az ingatlantulajdonos feladata és felelősége, de felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki előírások szigorú betartása mind a házi szennyvízhálózat kiépítése, mind a rákötés során természetesen ebben az esetben is kötelező, ezért nem javasoljuk a munka elvégzését azoknak, akik szakmai ismeret nélkül szeretnének belevágni. A Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársai a rákötést követően minden helyszínen ellenőrzik, hogy a kiépítés és rákötés szakszerűen történt-e.

Mit kell tenni a házi szennyvízhálózat kiépítése után?

Az ingatlantulajdonosnak a Békés Megyei Vízműveknél be kell jelentenie a rákötés tényét. Ehhez rendelkezésére áll a www.bekesvizmu.hu weboldal, illetve a Víziközmű Társulatnál rendelkezésre áll a szükséges formanyomtatvány, amelyet postai úton el kell juttatni a Vízművek részére. Ezt követően a Vízművek szakemberei helyszíni ellenőrzést tartanak, és amennyiben mindent megfelelőnek találnak, nyilvántartásba veszik az elkészült rákötést.

Mikor, hogyan történik a kivitelezéssel érintett útburkolat helyreállítása?

A gerinccsatorna és házi bekötések kiépítésének minőségi vizsgálata után kerülnek a burkolatok a korábban meglévő minőségű burkolatok helyreállítására.

Milyen ellenőrzések történnek a csatornaszakasz megépítését követően?

Amikor csatornahálózat elkészül, az átadást több vizsgálat előzi meg, amelyek során a projekt érintett résztvevői megbizonyosodnak arról, hogy az elkészült gerincvezeték, valamint a házi bekötések megfelelnek a szigorú műszaki előírásoknak. A szükséges ellenőrzések sorában elsőként víztartási próbát végeznek, amelynek célja, hogy a csővezeték tömítettségét ellenőrizzék. Ehhez a csatornát feltöltik, és azt vizsgálják, hogy a cső mennyire áll ellen a víz nyomásának. Ezt követően következik az ún. kamerás vizsgálat, amelynek során egy önjáró kamera a csatornaszakaszon belülről végighaladva felvételt készít a csatornáról. A felvételek kiértékelése során a szakemberek meggyőződnek arról, hogy nincs-e szivárgás, vagy egyéb műszaki probléma az érintett szakaszon. Ezek után - amennyiben mindent rendben találnak - lehet eredményes a műszaki átadás. A vizsgálat során az is kiderül, hogy történt-e idő előtti, szabálytalan lakossági rákötés, ami komoly szankciókat vonhat maga után. Amennyiben műszaki hibát találnak, annak kijavítására kötelezik a kivitelezőt, majd újabb vizsgálat során bizonyosodnak meg az elvégzett javításokról., és csak ezt követően kerülhet sor a csatorna műszaki átadására.

Hogyan kell házi szennyvízhálózatot kiépíteni?

Zárt rendszerű vagy az EU szabványoknak megfelelő tisztítóm van. Rá kell majd kötnöm a megépülő csatornára?

A jogszabályok egyértelműen kimondják, HA MEGÉPÜL A CSATORNA, RÁ KELL MAJD KÖTNI. Az egyedi szennyvíz-tisztítás csak "végső megoldás"-ként jöhet szóba, azaz csak akkor, ha nincs csatorna-hálózat.

Mi az LTP?

A lakás-élőtakarékossági betétszámla (LTP) egy olyan megtakarítási forma, amelyet a magyar állampolgár ingatlanfejlesztési célból nyithat meg.
Olyan, mint egy folyószámla, annyi különbséggel, hogy az összegyűjtött pénzhez az állam (és az LTP) 33% támogatást ad.

Miért kössek LTP-t?

Kár kihagyni ezt a lehetőséget, mivel az LTP-s állami támogatás alanyi jogon jár mindenkinek.
Harmadával kevesebb a fizetnivaló és részletekben, havonta lehet fizetni.

A csatornaépítés kapcsán aszfaltos utat is kapunk?

Az Uniós támogatás csak az úthelyreállítást engedélyezi. Tehát, ha kavicsos volt az út azt úgy állítják helyre, ha aszfaltos volt azt vissza-aszfaltozzák.

Mikor indul a beruházás? Mikor lehet rácsatlakozni a csatornára?

Ahhoz, hogy a beruházáshoz szükséges többi pénz rendelkezésre álljon, előbb a társulatot kell megszervezni, mivel az uniós és egyéb állami pénzeket (amelyeket pályázaton nyerhet az Önkormányzat) csak akkor lehet majd lehívni, ha az önrész rendelkezésre áll. Ezt követően meg kell pályáztatni a kivitelezőt, át kell adni a munkaterületet, stb. Hogy ez konkrétan mikorra várható az megtalálható a beruházás sarokdátumai között, jelen weboldalon a "Határidők dátumok" gombra kattintva.

Mit kell tenni ha valaki gravitációs bekötést kap, és mit ha átemelőst?

Semmilyen külön teendője nincs. Átemelős bekötés esetén a rendszer szakszerű üzemeltetéséről tájékoztatót fog kapni.

Mit jelent az, hogy gravitációs a bekötés?

A házból köjövő vezeték magasabban van, mint a szennyvíz tisztító idom (a telekhatártól 1 méterre), ezért elegendő egyszerűne összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méterre kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz gravitációsan jut a közcsatornahálózatba.

Mit jelent az, hogy ha az ingatlan gravitációs úton nem köthető be?

A házból köjövő vezeték mélyebben van, mint a szennyvíz tisztító idom (a telekhatártól 1 méterre), ezért nem elegendő egyszerűen összekötni őket. Ez esetben egy házi szennyvíz-átemelőt szükséges beépíteni, hogy a szennyvizet beemelje a csatornahálózatba.

A használat során adódhat-e különbség a gravitációs és az átemelős bekötés között?

A szennyvízelvezetés szempontjából normál üzemmódban nincsen minőségi különbség a gravitációs és az átemelős bekötés között. Rendkívüli esetben (szivattyú meghibásodása, hosszabb ideig tartó áramkimaradás) az átemelős bekötés fokozott figyelmet igényel. Amennyiben a rendszert szakszerűen, az előírásonak megfelelően üzemeltetik, nem valószínű, hogy adódik ilyen jellegű probléma. Normál használat esetén dugulásra igen ritkán kerülhet sor.

Átemelős bekötés esetén van-e különleges előírás a szennyvíztartalmat, üzemeltetést illetően?

A szennyvíztartalmat a bekötési módtól függetlenül rendelet szabályozza.

oldal tetejére