Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Kunágota Nagykamarás Almáskamarás Szennyvízberuházó Társulás
  • Azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0011
  • Projekt címe: Kunágota Almáskamarás Nagykamarás szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása II. ütem
  • A projekt elszámolható költsége: 1 376 818 031 Ft
  • Támogatás összege: 1 101 452 910 Ft
  • Támogatás mértéke: ~80 %
Kunágota, Nagykamarás és Almáskamarás községek Önkormányzatai ezúton tájékoztatnak minden érintett lakost, hogy a három településen a szennyvízberuházás fizikai munkálatai 2012. április 2.-án megkezdődtek.
A munkálatok várható fizikai befejezési időpontja: 2013. január 8.

Az ellátatlan területek csatornázása során az önkormányzatok csak olyan ingatlanokra építik meg a bekötéseket, ahol műszakilag megoldható a kötelező rákötés. Erre vonatkozóan az előzetes felmérés megtörtént, ennek megfelelően került a pályázat benyújtásra és támogatásra. A lakosság a bekötni tervezett ingatlanok 75%-ában kinyilvánította azon szándékát, hogy a csatornahálózatra csatlakozni akar.
Prognózisunk szerint a település lakosszáma ugyan csökken, de a csökkenés a csatornával el nem látott településrészeken következik be. A csökkenés egyenetlensége folytán a vízellátásba bekötött lakosok aránya emelkedni fog. Elérheti a teljes lakosszámot.

Az ingatlan telekhatárain belül kiépített csatlakozási csonktól a szennyvíz keletkezési helyéig (fürdőszoba, WC, stb.) építendő ún. házi csatlakozó vezeték a vonatkozó jogszabály alapján a szennyvízbebocsátó tulajdonába van. Erre támogatást igényelni nem lehet. Alapelv, hogy ezen vezetékek kiépítésének költsége az ingatlan tulajdonosait terheli.

Lakosság számára fontos tudnivalók:

A munkálatok alatt kiépítésre kerülnek az utcai gerincvezetékek és a házi bekötések csomópontjai. A házi bekötések helyét (a külső hálózat beállási pontja) a kivitelező az ingatlan tulajdonosával közösen jelöli ki, a telekhatártól számított 1 méterre (az ingatlanon belül), mely kijelölési helyre vonatkozó betartandó szabályokat (épület falától minimális távolság, más vezetékektől való minimális távolság, stb.) a kivitelező az ingatlan tulajdonosával közli. Erre a pontra építenek ki egy tisztító idomot (szolgáltatási határ), amihez csatlakozik majd a későbbiekben megépítendő házivezeték. A házi vezeték építésére és a rácsatlakoztathatóságára vonatkozó műszaki-, és eljárási előírásokat a csatornamű üzemeltetője minden egyes érintett ingatlantulajdonossal írásban közli.

Nagyon fontos, hogy az ingatlani házivezeték építése és a tisztítóidomra történő rácsatlakozás csak akkor történhet meg, amikor erről az érintett ingatlantulajdonos írásban értesítést kap!

Attól hogy bizonyos utcákban már végzett a kivitelező az építéssel, még a többi utcában a munkaárkokban emberek dolgoznak! Idő előtti rákötés esetén a szennyvíz veszélyezteti a munkások biztonságát és a félkész elemek állapotát! Ezen túl a látszólag elkészült utcai csatorna még nem üzemel, mert nincs a települési befogadó hálózattal összekötve. A nem beüzemelt csatornába történő szennyvízbevezetés gátolja a minősítést, beüzemelést (kamerás vizsgálat, stb.).

Azon ingatlanok, amelyeknél az írásos engedély megadása előtt bárminemű házi csatornaépítési munkálatok mégis megkezdődnek, azok kizárják magukat minden további kedvezmény alól!

Az úthálózat teljes helyreállítása csak a megépítetett csatornahálózathoz szükséges vizsgálatok és minősítések lefolytatása után valósul meg. A csatorna megépítése után, ideiglenesen állítják helyre az utakat, oly módon, hogy azok járhatóak legyenek. Az úthálózat teljes helyreállítása ősszel történik meg. Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét és megértését a kivitelezési munkavégzéssel kapcsolatban.

az oldal tetejére